Visvijver De Bus

Ons viswater de Bus ligt tussen Mill en Grave en is te vinden aan de Schippersdijk. Op de Graafseweg staat ter hoogte van de afslag met deze landweg het eerste bord welke naar het viswater verwijst.

Bij de Bus is een aparte parkeerplaats aangelegd bij de steiger voor minder-valide vissers. Graag deze plaats voor hen vrijhouden s.v.p. 
Nabij de schuilhut (zie foto) kunnen de overige bezoekers de auto parkeren, links en rechts aan het verbrede doodlopende pad.

Rondom dit prachtige ca. 1.65 ha grote viswater ligt een wandelpad, waarlangs u verscheidene mooie visstekken kunt vinden om de hengelsport te kunnen beoefenen. Wie op een rustige stek wil zitten
zal een behoorlijk eind moeten lopen om deze te bereiken, maar dat
is zeker de moeite waard. 

Het waterpeil wisselt nogal eens door de aanvoer van water uit het nabijgelegen Defensiekanaal. Het wandelpad is met tijd en wijle erg 
drassig als het water weer eens hoog staat. Er wordt naar een oplossing gezocht om deze overlast in de toekomst tot een minimum te beperken.

Update oktober 2016: onze werkzaamheden aan de afwatering aan de noordzijde hebben effect gehad. Het waterpeil van visvijver de Bus is het hele seizoen nagenoeg constant gebleven. De begaanbaarheid van het pad langs het water is daarmee een heel stuk beter geworden.

Hengelsportvereniging Het Kanaal heeft veel moeite gedaan om de schuilhut terug te krijgen op de huidige plek. Deze was door vandalen in brand gestoken. Lange tijd was onduidelijk wie nu eigenlijk de eigenaar was en wie er voor verzekerd had moeten zijn, maar het is opgelost.
Met behulp van de originele tekeningen, geld van de gemeente en hout geleverd door Natuurmonumenten kon deze pleisterplaats door de vrijwilligers van de vereniging weer in ere hersteld worden, zie foto's. Voor iedereen toegankelijk en tevens handig voor verenigingsactiviteiten.

Vissoorten op de Bus: voorn, baars, winde, brasem, zeelt, karper en snoek.

Een gedetailleerde dieptekaart van het viswater vindt u hier.  

 
                                                                                    De route vanaf de Graafseweg naar ons viswater de Bus.