Bestuur                                                                            

                                                                                
Voorzitter   Wiel Kuypers  @  Wiel   
Secretaris   Marcel de Hoog @  Marcel  
Penningmeester   Ad Manders Ad  
Bestuurslid   Wessel Merkus @  Wessel  
Bestuurslid   Jan van der Lans @  Jan  
Bestuurslid   Wiel van der Ven    
         
Wedstrijden Senioren   Eric van der Zanden 06 - 2249 6691
        of Felix de Man 06 - 2370 3450
   
         

 

Public Relations en websitebeheer                                     Marjolein Kuypers en Felix de Man
Beheer Facebook pagina                                                       Jan van der Lans

Proclaimer

De inhoud van deze website is met de meeste zorg samengesteld. Mochten er naar uw mening toch onjuistheden op vermeld staan, dan horen we dat graag. Indien nodig veranderen wij dan de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan om geplaatst materiaal van deze website over te nemen voor eigen gebruik, bijvoorbeeld in een eigen webpresentatie.
Alle inhoud is beschermd door de auteurswet, houdt u daar s.v.p. rekening mee. Zowel de geïntegreerde formulieren als ook het downloadbare inschrijfformulier op deze website zijn wel vrij te gebruiken, echter alleen met het doel waarvoor deze gemaakt zijn: om informatie te versturen naar HSV Het Kanaal Mill.

De informatie op onze website kan zonder aankondiging tussentijds gewijzigd worden. Bezoek onze pagina’s daarom regelmatig om actueel geïnformeerd te blijven. Op onze website staan ook diverse hyperlinks naar aanvullende informatie van derden. HSV Het Kanaal is uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud van die informatie, deze berust bij de makers ervan.