Over Ons

 
   
                                                                               

Hengelsportvereniging Het Kanaal is opgericht op 12 februari 1947 door de heren Lamers, Kuppen en Kloosterman. De vereniging dankt haar naam aan de plaats waar de hengelsport in het begin voornamelijk werd beoefend : op het Defensiekanaal, ook wel bekend als het Peelkanaal.
Het visrecht op dat kanaal was geregeld middels een pachtovereenkomst met Domeinen Helmond. Er werden een aantal wedstrijden per jaar gehouden tot de vereniging te groot werd. Aan het kanaal waren te weinig visstekken te realiseren om een wedstrijd met veel deelnemers te kunnen houden. Er werd een alternatief gevonden in een waterpartij gelegen in het natuurgebied tussen de Gagel en de Maurik.

Met goedkeuring van de gemeente werden de hengelsportactiviteiten voortgezet aan deze vijvers aan de Schippersdijk en werd de vereniging visrechthebbende van wat later de Bus is gaan heten. Er werd hard gewerkt om de visstand op peil te brengen, tot genoegen van de hengelaars.
In 1954 beschikte de vereniging over een visvijver van 0,70 ha oppervlakte met daarnaast een kweekvijver van 0,30 ha groot. In de loop der jaren werd het viswater echter steeds moeilijker bevisbaar, doordat de vijvers dichtslibten.

                                          
                       Bron: www.topotijdreis.nl                                                                      Bron: www.topotijdreis.nl

Na overleg met diverse instanties werd besloten de vijvers uit te diepen, dat gebeurde uiteindelijk in de jaren '80. Het zand dat eruit kwam werd gebruikt voor de aanleg van wegen in de regio. Visvijver de Bus werd tevens uitgebreid met een extra vijver en werd in totaal ca. 1,65 ha groot.  
De drie afzonderlijke delen staan vanaf die tijd met smalle watergangen met elkaar in verbinding. Door deze werkzaamheden kent de bodem van nu vele taluds, zie de dieptekaart elders op deze website. In 2009 kwam visvijver de Bus en het omliggende gebied onder het beheer van Natuurmonumenten, hengelsportvereniging Het Kanaal bleef visrechthebbende op het viswater. Vanaf 2021 huurt onze hengelsportvereniging het visrecht weer rechtstreeks van de gemeente, omdat Natuurmonumenten het beheer weer teruggegeven heeft aan de gemeente. Het onderhoud van het viswater en het omliggende pad wordt nu door vrijwilligers van onze vereniging gedaan.

                                         

De vereniging kende in de jaren na haar oprichting een explosieve groei in het ledenaantal, met een hoogtepunt in de jaren '70 toen het aantal op 400 uitkwam. In de huidige setting (2016) kent de vereniging ruim 200 betalende leden en heeft daarnaast een behoorlijk aantal 'losse vergunninghouders' van buitenaf. Deze laatste groep sportvissers is elders al lid van een hengelsportvereniging, maar wil ook regelmatig op ons viswater de Bus kunnen vissen. 

Lang gekoesterde wens gaat in vervulling.
Sinds de werkzaamheden in de jaren '80 stonden de delen van de vijver met elkaar in verbinding door smalle watergangen. Menigeen had dat liever anders gezien, want het was een hele wandeling om bijvoorbeeld  met visspullen op de dam te komen. Een brug om die dam sneller te kunnen bereiken of, als dat toch mogelijk was, het dichtmaken van de dam. Diverse plannen kwamen voorbij, maar de toenmalige beheerder was er niet voor te porren. Het werd uiteindelijk een verhaal van een lange adem. De eigenaar van het gebied, de gemeente, gaf na langdurig goed overleg de doorslag. Een lang gekoesterde wens kon eindelijk in vervulling gaan.

                            
                            Met groot materieel werd het werk uitgevoerd.

In december 2020 verwijderde de gemeente tijdelijk de obstakels, zoals de picknicktafel en de prullenbak. Zo werd de weg vrijgemaakt om met groot materieel het werk uit te kunnen voeren. In januari 2021 zorgde de inhoud van 22 grote vrachtwagens en een zware kraan voor het sluiten van de doorsteek. Zie hier het verslag van die werkzaamheden.

 

Hengelsportvereniging Het Kanaal heeft ieder jaar een uitgebreid wedstrijdprogramma: de zomeravondcompetitie met 8 wedstrijden op een donderdagavond, 8 wedstrijden in de najaarscompetitie op een zaterdag- of zondagmorgen en tot slot een jeugdcompetitie met 6 wedstrijden op de woensdagavond.
In het najaar wordt er een koppelwedstrijd gevist op een zondag in september, waarbij ook voor een natje en een droogje gezorgd wordt.

Voor het actuele programma van dit jaar verwijzen wij naar het wedstrijdrooster elders op deze website.
 

Uitwisseling met HSV De Rietvoorn uit Langenboom.
Jaarlijks worden er twee uitwisselingswedstrijden gevist met HSV De Rietvoorn uit Langenboom, een activiteit waar beide verenigingen met plezier naar uitkijken. Deze inmiddels traditionele uitwisseling werd voor de eerste keer georganiseerd in 1995.