Opzeggen lidmaatschap

Onderstaande geldt vanaf de VISpas 2022

Leden, die veranderingen willen doorgeven, zoals het opzeggen van de VISpas, kunnen dit rechtstreeks doen bij Sportvisserij Nederland.
Zorg dat je de VISpas bij de hand hebt voor het juiste kaartnummer e.d.

Een opzegging kan op de volgende wijze doorgegeven worden:

Per e-mail:      ledenadministratie@vispas.nl

of

Via deze inlogpagina:  www.mijnsportvisserij.nl

of  

Per telefoon:  0900-2025358 (€1,00/gesprek.)
Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen.

 

Regels opzeggen lidmaatschap.

Indien U uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient dat vóór 1 oktober* van het lopende jaar voorafgaand aan het nieuwe jaar te gebeuren. Daarmee voorkomt U dat uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd wordt en dat U contributie verschuldigd bent.
Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

* Omdat wij als hengelsportvereniging aangesloten zijn bij Sportvisserij Nederland, dienen wij ons te houden aan de opzegtermijn die zij als overkoepelende organisatie stelt. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht (wet van Dam, 1 december 2011) de wijze van opzeggen kenbaar te maken op onze website.

Wij hebben onze ledenadministratie in 2021 ondergebracht bij Sportvisserij Nederland. Met ingang van de VISpas 2022 dient U het opzeggen van het lidmaatschap rechtstreeks bij Sportvisserij Nederland te doen op bovenvermelde wijze.