Opzeggen lidmaatschap

Als U dit formulier vóór 1 oktober van het lopende jaar instuurt, stopt Uw lidmaatschap na 31 december.

Regels opzeggen lidmaatschap.

Indien U uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient dat vóór 1 oktober* van het lopende jaar voorafgaand aan het nieuwe jaar te gebeuren. Daarmee voorkomt U dat uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd wordt en dat U contributie verschuldigd bent.
Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

* Omdat wij als hengelsportvereniging aangesloten zijn bij Sportvisserij Nederland, dienen wij ons te houden aan de opzegtermijn die zij als overkoepelende organisatie stelt.
Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht (wet van Dam, 1 december 2011) de wijze van opzeggen kenbaar te maken op onze website. Opzeggen kan dan ook alléén nog met bovenstaand formulier. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk een bevestiging.