3e Najaarswedstrijd met goede vangsten

Kopstekken leveren de meeste vis op.

Met opnieuw een prachtige herfstdag in het vooruitzicht, kwamen vandaag dertien deelnemers naar het Jan Hondongpark in Grave voor de derde wedstrijd van de najaarscompetitie. Iedereen had er zin in, vrijwel zeker ook naar aanleiding van de berichten van afgelopen week dat er hier op de Raam weer zeer goed gevangen is. Dat beloofde voor vandaag veel goeds.

                                
                                Ook Geert Cremers had er zin in vandaag, wat wil je nog meer op zo’n mooie zondagmorgen?

Natuurlijk weet iedereen dat er tijdens een wedstrijd minder gevangen wordt, zeker als er zoveel lijnen in het water liggen. Maar het feit dat er in de afgelopen week veel meer gevangen is dan daarvoor, onderstreepte het verhaal dat er meer gevangen wordt naarmate deze competitie vordert. Nou, dat kan je wel zeggen! Deze wedstrijd leverde zelfs 225 vissen op met een totaalgewicht van 9723 gram, een veelvoud dus van de eerste twee wedstrijden samen.

Toch verliep de wedstrijd hetzelfde als de vorige twee, de meeste vis werd in het eerste uur gevangen. Met uitzondering van de kopstekken dan:
op de plaatsen 1, 2, 12 en 13 werd vrijwel de hele morgen vis gevangen. Daar had men nauwelijks tijd voor een kop koffie of een boterham.
Peter Roijendijk op stek 1 had het echter goed geregeld. Zijn vrouw Marian kwam langs met koffie en soep, ze had genoeg meegenomen om iedereen te voorzien van dit lekkers.

                                
                                Peter Roijendijk had geen tijd om de pet en de bril goed op te zetten, zo druk had hij het met vangen.

Na het eindsignaal van wedstrijdleider Wiel van der Ven was iedereen benieuwd naar de vangsten. Inmiddels was al bekend dat er hier en daar goed gevangen was, dus er werd druk gespeculeerd over de uiteindelijke uitslag. Alle deelnemers hadden in ieder geval vis gevangen.
Ad Manders liet zich ontvallen dat als hij al 6 vissen had, het bij de andere deelnemers zeker om hoge(re) aantallen moest gaan (!) 

    
Het is toch altijd mooi als er na een wedstrijd genoeg vis is om te wegen en te tellen. We hadden het er druk mee.

We kunnen terugkijken op een prachtige herfstmorgen met een wedstrijd, waarbij opnieuw drie deelnemers de eerste plaats mochten delen: Peter Roijendijk, Nol Bergmans en Marcel de Hoog met respectievelijk 44, 39 en 50 stuks en gewichten van 1331, 2854 en 1140 gram. Goed gevist mannen!

De vierde wedstrijd is op zaterdag 22 oktober a.s., tot dan!

De wedstrijdcommissie.

 

Alle foto's van vandaag staan hier.