Aanvullende voorwaarde voor visvijver de Bus

Natuurmonumenten heeft nieuwe borden geplaatst.

Bij sportvissers bestaat nog wel eens onduidelijkheid over de reglementen die aan het vissen of het viswater gekoppeld zijn. De voorwaarden van onze VISpas zijn echter duidelijk beschreven in het boekje met de lijst van viswateren. Dit boekje vormt samen met de VISpas de toestemming om ergens te mogen vissen. In het betreffende boekje staan ook de eventuele nadere bepalingen beschreven per viswater als deze afwijkend zijn van de algemene voorwaarden. Visvijver de Bus staat niet in het boekje vermeld, omdat wij ons viswater niet ingebracht hebben in de Gezamenlijk Lijst van Nederlandse Viswateren.

                                

Onlangs heeft Natuurmonumenten, de beheerder van ons viswater, nieuwe borden geplaatst bij de Bus. Daarop staat nu duidelijk aangegeven wanneer wij als vissers op onze visvijver mogen zijn. Deze regel wijkt dus af van de voorwaarden van onze VISpas of losse vergunning.

Iedereen dient zich vanaf heden te houden aan de toegangsregel die Natuurmonumenten ons oplegt!

We rekenen op ieders begrip en medewerking.

Het Bestuur.