Algemene Leden Vergadering 2022

Noteer alvast in uw agenda.
Nu de maatregelen m.b.t. Corona grotendeels van tafel zijn kunnen we de verenigingsactiviteiten weer opstarten.
Als aftrap voor dit verenigingsjaar houden we eerst een Algemene Leden Vergadering. We komen bijeen op:
 
Maandag 21 maart 2022
Aanvang 20.00 uur
't Heike 
 
De agenda voor deze vergadering krijgt u als lid toegestuurd.