Algemene ledenvergadering 2016

HSV Het Kanaal vergadert.
Datum: 1 februari 2016
Plaats: Café 't Heike, Leeuwerikstraat 68, 5451 VD Mill
Aanvang: 20.00 uur
Agenda

1. Ingekomen stukken en/of mededelingen voorzitter:
    - nieuwe website
    - wedstrijdkalender
    - voorn uitzetten

2. Verslag secretaris:
    - nieuwe kandidaten voor het bestuur
    - hoogte waterpeil visvijver de Bus proberen aan te passen     

3. Bevestiging kascontrole:                                                              
    - uitgevoerd

Pauze

4. Verslag penningmeester 2016

5. Rondvraag

6 Bestuursverkiezing


 

Het Bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goede vangst in 2016 !