Deel Lage Raam en Kanaal met auto onbereikbaar

Ontwerpbesluit gemeente maakt autogebruik vissers onmogelijk.

Afgelopen week publiceerde de gemeente Mill en Sint Hubert een Ontwerpbesluit betreffende de onttrekking aan de openbaarheid van wegen: men is voornemens de Hoevensedijk en het onverharde deel van de Schippersdijk af te gaan sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Voor ons als sportvissers is het straks niet meer mogelijk om de visstekken op dat deel van de Lage Raam alsook die aan het Kanaal met de auto te bereiken als de plannen doorgaan.

Uiteraard gaat het bestuur hierover in gesprek met de gemeente om dit te voorkomen en te zoeken naar mogelijkheden voor blijvende bereikbaarheid van deze viswateren, deze staan immers in de Lijst van viswateren van onze VISpas. Ook zal Sportvisserij Zuidwest Nederland op de hoogte gebracht worden van dit voornemen.

Het lijkt ons een goede zaak om, zoveel als mogelijk, bezwaar aan te tekenen tegen dit Ontwerpbesluit. Dit kan uiteraard ook op persoonlijke titel, dus als er vissers zijn die hier regelmatig aan de waterkant zitten, zeker doen! Voor informatie over hoe bezwaar te maken verwijzen wij graag naar de link onderaan dit nieuwsbericht.

Het Bestuur.

                                                                

Link naar Ontwerpbesluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-185669.html