Goede opkomst tweede zomeravondwedstrijd

Gevangen vis levert geen winnaar op.

Als we vanavond bij visvijver de Bus aankomen, staat het hele pad vol met geparkeerde auto’s en net uitgeladen visspullen. Maar liefst 14 deelnemers zijn bijeengekomen voor de loting van de tweede zomeravondwedstrijd. De wedstrijdgroep is dit jaar weer groter geworden en dan waren er vanavond nog twee deelnemers niet eens bij wegens ziekte.

                                
                                Op de toegangsweg naar de Bus was het behoorlijk druk.

Met de eerste wedstrijd van vorige week nog vers in het geheugen, hoopte iedereen dat er vanavond toch wél een visje gevangen zou gaan worden. Het was eigenlijk niet de meest gunstige avond om een wedstrijd te gaan vissen, maar toch. Zo was er een belangrijke voetbalwedstrijd op tv en ook nog de deelname van Nederland aan de voorronde van het Songfestival. De weersvooruitzichten voor deze avond waren ook niet bepaald gunstig. Er was regen in aantocht en mogelijk zelfs onweer.

Vanavond zaten de deelnemers zowel links als rechts van de schuilhut, van de smalle doorgang helemaal links tot aan het begin van de lange rechterkant van de Bus. Na de loting werd er redelijk snel opgebouwd en kon de wedstrijd gestart worden. De eerste voerballen gingen te water.

                                
                                Het deelnemersveld rechts van de schuilhut gezien.

Vanuit het zuiden doemden de eerste donkere luchten op, de voorspelde regen was in aantocht. Gelukkig bleef het grotendeels droog tijdens de wedstrijd, we kregen slechts een licht buitje te doorstaan. Wat de deelnemers meer parten speelde was de afwezigheid van actief azende vis, daar waren ze immers voor gekomen. De dobbers bleven vrijwel roerloos staan op het water, alleen de wind had er af en toe vat op. Voor een aantal vissers was het inmiddels wel mooi geweest en die besloten maar in te pakken. Dan maar liever thuis kijken naar de voetbalwedstrijd.

Er was maar één visser die wat wist te vangen. Peter Roijendijk, op de linker kopstek, kreeg tot twee keer toe een aanbeet van een paling. De tweede was zelfs van een fors formaat. Helaas telt paling niet mee voor de wedstrijd. Peter kreeg vervolgens nog een mooie brasem aan de haak, maar wist deze niet te landen. Naar verluidt was deze niet goed gehaakt. Jammer Peter, het was je zeker gegund.

En zo eindigde ook deze wedstrijd zonder winnaar. We hopen dat we volgende week toch echt wat te wegen en te tellen hebben!

De wedstrijdcommissie.
 

Zie hier de andere foto's van vanavond.