In memoriam: Jo Schuijffel oud-voorzitter

Oud-voorzitter plotseling overleden.

Begin deze week bereikte ons het bericht dat Jo Schuijffel plotseling op 77-jarige leeftijd is overleden. Jo was ruim 40 jaar lid van onze vereniging. Bovenal is hij zeer verdienstelijk geweest in de rol van voorzitter, deze functie vervulde hij ruim tien jaar.

Samen met Jos Royendijk organiseerde hij de jeugdwedstrijden, die veelal gevist werden met meer dan 25 kinderen aan de waterkant. Ook zette hij zich met verve in om de visstand te verhogen en te verbeteren. Een echte verenigingsman in de hengelsport dus.

Regelmatig bezocht hij samen met Wim van de Poll de sponsoravonden van de Rabobank. Met een quiz won hij daar een keer de eerste prijs en haalde daarmee extra geld voor de vereniging binnen. Tot slot was Jo zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst omtrent visvijver de Bus met Natuurmonumenten in 2009. We zijn hem daar nog steeds dankbaar voor.

Onder zijn voorzitterschap is er meer structuur gekomen in de vergaderingen van het Bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen van de vereniging. Jo moest uiteindelijk zijn voorzitterschap om gezondheidsredenen opgeven.

Bestuur en leden van HSV Het Kanaal wensen zijn familie sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

Voor wie dat wil is er gelegenheid om afscheid te nemen van Jo in het Uitvaarthuis van Dijk aan de Wanroijseweg 42 in Mill, op vrijdag 21 juli van 18.30 tot 19.15 uur.

Het Bestuur.