Jeugd vist op zeer warme avond

Het is moeilijk om vis te vangen.

Gisteravond kwamen zes jeugdige vissers naar de loting van de tweede wedstrijd op de Lage Raam. Ook Dejan Bisschops en Reyno Lagerweij waren van de partij, Britt Royendijk moest helaas verstek laten gaan. Men besloot om tussen de deelnemers steeds een stek over te slaan om wat verder uit elkaar te kunnen zitten. Gevolg was wel dat er een paar kinderen nog volop in de laagstaande zon zaten op de linkerkant van het wedstrijdveld. Na deze warme dag volgde een zeer warme en benauwde avond en dat was vooral daar goed te merken. Het leek wel of alles tot stilstand gekomen was, ook het water zag er vrijwel roerloos uit.

                                
                                Vlakbij de waterkant was er nog een beetje schaduw.
 

De verwachting voor deze avond was eigenlijk dat iedereen wel een visje zou moeten kunnen vangen. De afgelopen week waren de vangsten op dit deel van de Lage Raam goed te noemen, aldus lokale vissers. Maar ja dat is vissen, hoe goed het ook de ene dag gaat zo slecht kan het de andere dag verlopen. Vanavond was zo’n moment, het was zoals gezegd stil in het water en er zat ook geen trek op het water. Onder begeleiding van ervaren vissers werd van alles geprobeerd om aan de vis te komen. Dat lukte maar mondjesmaat en slechts bij de helft van het groepje deelnemers.

                                
                                Robin Cornelissen in opperste concentratie.

Er kwamen slechts vijf visjes op de meetplank, waarvan er drie door Dejan Bisschops gevangen waren. Hij won deze tweede wedstrijd met 33 cm vis, gevolgd door Devin Bisschops en Reyno Lagerweij met respectievelijk 12 en 10 cm. De andere drie deelnemers waren er niet in geslaagd om wat te vangen.

We hopen echt dat het volgende week beter gaat en iedereen een vis mag vangen.

Het Bestuur.