Natuurmonumenten plaatst nieuwe vlonders

Tweede serie van de nieuwe zware kwaliteit.

In navolging van de eerste serie van vier stuks in het voorjaar van 2016 zijn er vandaag opnieuw drie nieuwe visvlonders geplaatst aan visvijver de Bus. Ook deze tweede serie was in de nieuwe zwaardere uitvoering gemaakt, er moest flink gesjouwd worden om deze van de aanhanger naar de plek van monteren te krijgen. We hebben het dan over een constructie van dikke eikenhouten balken met daarop een toplaag van dikke Douglas planken, een heel gewicht bij elkaar.

Eigenlijk was het vandaag te warm om iets te doen zou je denken, maar Paul van der Aa liet zich ontvallen dat als je dan toch werken moet, dat het beste aan de waterkant kunt doen. Met zijn vaste team van vrijwilligers werd er flink doorgepakt en zo lagen de eerste twee nieuwe vlonders voor de middagpauze op hun plek.

                                
                                Het team was goed op elkaar ingespeeld, de palen stonden snel op hun plek.
 

Het was de bedoeling om de oude visvlonder linksachter op de Bus te voorzien van nieuwe planken, onlangs was er al iemand door een plank heen gegaan. De onderliggende constructie bleek echter dermate slecht, dat nieuwe planken monteren niet echt zinvol was. Deze oude steiger is dan ook afgebroken en afgevoerd. Daarmee wordt voorkomen dat iemand opnieuw door een plank heen zakt bij het betreden ervan.

                                
                                Na inspectie werd besloten om deze oude vlonder maar af te breken.

Terwijl een team bezig was met het plaatsten van de nieuwe vlonders en een ander tweetal bezig was met de kapotte steiger, werd er ook door één van de vrijwilligers alvast een ronde gedaan met de bosmaaier. Dit als voorbereiding op de tweede maaibeurt rondom visvijver de Bus, welke binnenkort gedaan wordt. Aan het einde van een welbestede morgen werd er in de schuilhut gepauzeerd voor de lunch.

De middag werd besteed aan de derde visvlonder ter hoogte van de schuilhut en het afwerken ervan. Tijdens de komende wintermaanden worden er nog meer vlonders gemaakt door deze groep vrijwilligers van Natuurmonumenten. Zij komen minimaal één keer per week bijeen op de werkplaats in De Rips. Het werk wordt met veel enthousiasme gedaan en ook vandaag had men weer veel lol tijdens de klus.

We kijken met genoegen uit naar de volgende ronde van deze mannen. Bedankt voor jullie inzet!

Het Bestuur.