Nieuwe wet verwerking persoonsgegevens

Lees de Privacyverklaring van HSV het Kanaal.

Op 25 mei 2018 gaat een nieuwe wet in, betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming, kort genoemd de AVG wet, schrijft voor dat duidelijk moet zijn welke persoonsgegevens er verzameld worden, met welk doel en hoe deze bewaard worden. Ieder bedrijf, instelling of vereniging die gegevens van u gebruikt, dient daar een Privacyverklaring voor te schrijven en deze kenbaar te maken aan haar doelgroep.

Ook onze hengelsportvereniging moet voldoen aan de regels die deze AVG wet voorschrijft. Sportvisserij Nederland heeft als overkoepelende organisatie een stappenplan ontwikkeld, die de aangesloten verenigingen helpt te voldoen aan de nieuwe wet.
Daarmee zijn we aan de slag gegaan.

Belangrijkste in het hele verhaal is, dat er een grondslag moet zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens. Hengelsportvereniging het Kanaal heeft deze, want we hebben die gegevens nodig om visdocumenten, zoals VISpassen en losse vergunningen, uit te kunnen geven. Deze documenten moeten namelijk voldoen aan art. 21 en 23 van de Visserijwet.

Vanaf heden staat de Privacyverklaring van HSV het Kanaal op onze website en zijn de formulieren voor het aanvragen van een lidmaatschap of losse vergunning aangepast. Wij raden u in ieder geval aan om onze Privacyverklaring te lezen, deze kunt u hier vinden:

https://www.hsvhetkanaalmill.nl/privacyverklaring-hsv-het-kanaal/

Het Bestuur.