TelefoonApp of dik boekje

Laatste papieren Viswaterlijst?

Bij de VISpas voor 2016 krijgt u een nieuwe papieren uitgave van de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. Deze is geldig voor de komende 3 jaar en wordt niet meer automatisch aangevuld met de bekende Aanvullingslijsten. Bij uw nieuwe VISpas krijgt u een antwoordkaart waarmee u kan doorgeven dat u de papieren versies wilt blijven ontvangen.
Zoals wellicht bekend, sinds 1 januari 2015 is de VISplanner App op je smartphone samen met de VISpas ook rechtsgeldig om aan te tonen dat je ergens mag vissen. Omdat niet iedereen beschikt over een telefoon met internetverbinding, blijft de mogelijkheid bestaan het bekende dikke boekje te blijven ontvangen. U moet dat wel zelf aangeven, dat kan via www.viswaterlijst.nl of door de antwoordkaart in te vullen en op te sturen.