Uitwisseling met HSV De Rietvoorn Langenboom

Twee traditionele wedstrijden kort achter elkaar.

Deze maand staan de twee uitwisselingswedstrijden met HSV De Rietvoorn uit Langenboom op de agenda, deze traditionele activiteit staat gepland op zaterdag 23 en zaterdag 30 juli 2016.

De uitwisseling werd voor het eerst georganiseerd in 1995, we kunnen inmiddels spreken van een heuse traditie. Beide verenigingen kijken dan ook uit naar deze twee bijeenkomsten op de Bus. Inschrijven is niet nodig, iedereen die mee wil doen is welkom.

Doel van deze uitwisseling is natuurlijk het gezellig samen vissen van twee hengelsportverenigingen, uiteraard ontbreekt het wedstrijdelement niet. Er zijn dan ook prijzen te winnen voor de eerste paar plaatsen in de ranglijst.

Buiten die prijzen is er ook een wisseltrofee voor de winnende hengelsportvereniging, afgelopen jaar werd deze gewonnen door het team van HSV De Rietvoorn uit Langenboom.

                                                                   

Hier nog even de uitslag van de uitwisseling in 2015:

1. 
2.
3. 
4.
5. 
6.
7. 
8.
9. 
10.
11. 
12.

Harrie Brans 
Tonny van Kuppenveld 
Theo Kuijpers 
Jan Verberk
Frans Jacobs 
Toon Roefs
Theo Ermers 
Peter Roijendijk
Arnold Cuppen 
Wiel van der Ven
Peter Selten 
Marcel de Hoog

De Rietvoorn 
Het Kanaal 
De Rietvoorn 
De Rietvoorn 
De Rietvoorn 
De Rietvoorn 
Het Kanaal 
Het Kanaal 
De Rietvoorn 
Het Kanaal 
Het Kanaal 
Het Kanaal 

  2 punten 
  7 punten 
  8 punten 
  8 punten 
11 punten 
13 punten 
13 punten 
19 punten 
21 punten 
22 punten 
25 punten 
26 punten 

29 stuks 
48 stuks
15 stuks 
45 stuks
18 stuks 
12 stuks
15 stuks 
  4 stuks
  7 stuks 
  3 stuks
  1 vis 
  1 vis

5.798 kg 
1.468 kg 
4.321 kg 
0.852 kg 
1.566 kg 
1.353 kg 
1.054 kg 
0.514 kg 
0.452 kg 
0.301 kg 
0.208 kg 
0.198 kg 


Vier hengelaars visten slechts 1 wedstrijd mee. 


Uitslag teams:  HSV De Rietvoorn  36 punten 
                            HSV Het Kanaal     74 punten


Voor iedereen die dit jaar ook mee wil doen, kom zaterdag naar de Bus, voor tijden zie het wedstrijdrooster.

Het bestuur.