Waterschapsverkiezingen 2019

Stem als Sportvisser!

Op woensdag 20 maart a.s. mogen we weer stemmen voor de Provinciale Staten, tegelijkertijd zijn de verkiezingen voor de Waterschappen. Als sportvisser kunnen wij ervoor zorgen dat ook onze belangen behartigd blijven worden in die Waterschappen. Stem in ieder geval op die partijen die de Sportvisserij een warm hart toedragen!

Voor de Waterschapsverkiezingen wordt er niet zo nadrukkelijk en zichtbaar campagne gevoerd als voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Voor ons als recreant is het echter van belang dat wij ook in de toekomst kunnen blijven vissen, waar we dat nu ook doen.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft voor ons als sportvisser één en ander op een rijtje gezet. Lees het volgende artikel eens, zie het als een soort van stemwijzer:

https://www.sportvisserijzwn.nl/vis-en-water/waterschapsverkiezingen.html

Het Bestuur.