Waterschapsverkiezingen 2023

Stem als sportvisser!

Op woensdag 15 maart a.s. mogen we weer stemmen voor de Provinciale Staten, tegelijkertijd zijn de verkiezingen voor de Waterschappen. Als sportvisser kunnen wij ervoor zorgen dat ook onze belangen behartigd blijven worden in die Waterschappen. Stem in ieder geval op die partijen die de Sportvisserij een warm hart toedragen!

Voor de Waterschapsverkiezingen wordt er niet zo nadrukkelijk en zichtbaar campagne gevoerd als voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Voor ons als recreant is het echter wel van belang dat wij ook in de toekomst kunnen blijven vissen, waar we dat nu ook doen.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft voor ons als sportvisser één en ander op een rijtje gezet. Lees het volgende artikel eens, zie het als een soort van stemwijzer:

https://www.sportvisserijzwn.nl/actueel/waterschapsverkiezingen-15-maart/

Wij hebben in ons gedeelte van Noord Brabant te maken met het Waterschap Aa en Maas. Onze federatie heeft de deelnemende partijen aan de verkiezingen een aantal kernvragen gesteld over hun visie op de sportvisserij, lees hier meer:

https://www.sportvisserijzwn.nl/actueel/waterschapsverkiezingen-15-maart/aa-en-maas.html

Het Bestuur.